Các Loại Thẻ Nhận Dạng Hợp Lệ

ID phải còn hạn. Các ví dụ về các loại ID có thể được chấp nhận bao gồm:

 • Bằng lái xe của Tiểu Bang Washington
 • Thẻ căn cước (ID) của Tiểu Bang Washington (do Phòng Cung Cấp Giấy Phép cấp)
 • Bằng lái xe hoặc ID của các tiểu bang khác
 • Bằng lái xe nước ngoài
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc nước ngoài
 • Thẻ Thường Trú Nhân/Thẻ Xanh
 • Thẻ nhân viên hoặc phù hiệu đi làm
 • Thẻ ID quân đội hoặc thẻ thương gia hàng hải
 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ debit, có chữ ký
 • Thẻ học sinh
 • Thẻ đăng ký cử tri
 • Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
 • Giấy đăng ký chủ quyền xe
 • Thẻ thành viên của các tổ chức có in sẵn tên và ảnh hoặc chữ ký
 • Thẻ xe buýt (có ảnh)
 • Thẻ ID nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc cộng đồng

Các loại thẻ ID không có trong danh sách này sẽ được chấp nhận nếu chúng được cấp bởi một cơ quan của chính phủ, trường học, tổ chức hoặc doanh nghiệp và bao gồm tên và ảnh in sẵn hoặc tên và chữ ký in sẵn.

Cha mẹ và người bảo hộ cho trẻ em dưới 13 tuổi có thể nộp đơn xin thẻ thư viện cho con em của họ trực tuyến. Nếu quý vị muốn làm một thẻ cứng cho con em của mình, quý vị có thể yêu cầu tại bất kỳ chi nhánh Thư viện nào.

Nếu quý vị cần trợ giúp để làm một loại ID hợp lệ, quý vị có thể gọi vào số 2-1-1 hoặc ghé vào trang Các Nguồn Lực Cộng Đồng 2-1-1 Trực Tuyến.

Xác Minh Địa Chỉ

Bằng chứng về địa chỉ cư trú hiện tại cũng được yêu cầu nếu điều này không có trong ID của quý vị. Ví dụ về các loại giấy tờ có thể được sử dụng để xác minh địa chỉ cư trú bao gồm:

 • Bằng lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang
 • Bảng lương
 • Biên lai
 • Hóa đơn điện nước
 • Các thư từ hiện hành
 • Séc cá nhân
 • Thẻ đăng ký cử tri
 • Giấy đăng ký chủ quyền xe
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê

Nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư, nhân viên Thư Viện có thể hỗ trợ quý vị với các lựa chọn để xác minh địa chỉ.

Xác Minh Trạng Thái Đi Làm, Đi Học hoặc Đóng Thuế

Nếu quý vị không phải là cư dân của Seattle, nhưng làm việc, đi học hoặc sở hữu tài sản tại một trong những khu vực dịch vụ miễn phí của chúng tôi, quý vị có thể nhận được thẻ Thư viện Công cộng Seattle miễn phí. Vui lòng mang theo bằng chứng về việc đi làm, ghi danh học hoặc tình trạng người nộp thuế để nhận thẻ Thư viện của quý vị.

Ví dụ về các loại giấy tờ chứng minh việc làm (phải bao gồm tên của người nộp đơn và tên của công ty và địa chỉ trong thành phố Seattle hoặc trong Quận King):

 • Danh thiếp
 • Nhận dạng nhân viên
 • Cuống phiếu lương
 • Thư từ công ty được in trên giấy có tiêu đề là biểu tượng của công ty

Ví dụ về các loại giấy tờ chứ minh việc đang ghi danh đi học:

 • Thẻ ID của trường học hiện hành
 • Biên lai đóng tiền học hiện hành
 • Các loại giấy tờ chính thức từ trường học cho thấy rằng học sinh đang ghi danh học tại đây
 • Danh sách lớp học trong Học Bạ

Ví dụ về các loại giấy tờ chứng minh tình trạng người nộp thuế:

 • Tờ khai thuế bất động sản hiện hành
 • Biên lai thuế hiện hành

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.

Các đường dẫn liên Quan