Tiếng Việt

Tiếng Việt : Giờ Hoạt Động và Địa Điểm

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Giờ Hoạt Động và Địa Điểm

(Hours and Addresses)

 

Thư Viện có sách, băng phim và nhạc tiếng Việt ở các địa điểm này:

   

 • Thư Viện Trung Ương
  1000 Fourth Ave.
  206-386-4636
   
  Thứ Hai: 10 am - 8 pm
  Thứ Ba: 10 am - 8 pm
  Thứ Tư: 10 am - 8 pm
  Thứ Năm 10 am - 8 pm
  Thứ Sáu: 10 am - 6 pm
  Thứ Bảy: 10 am - 6 pm
  Chủ Nhật: 12 pm - 6 pm

 

 • Chi Nhánh Beacon Hill
  2821 Beacon Ave. S.
  206-684-4711
   
  Thứ Hai: 10 am - 8 pm
  Thứ Ba: 10 am - 8 pm
  Thứ Tư: 10 am - 8 pm
  Thứ Năm: 10 am - 8 pm
  Thứ Sáu: 10 am - 6 pm
  Thứ Bảy: 10 am - 6 pm
  Chủ Nhật: 1 pm- 5 pm

 

 • Chi Nhánh Khu Quốc Tế / Phố Tàu
  713 Eighth Ave. S.
  206-386-1300
   
  Thứ Hai: 1 pm - 8 pm
  Thứ Ba: 1 pm - 8 pm
  Thứ Tư: 11 am - 6 pm
  Thứ Năm: 11 am - 6 pm
  Thứ Sáu: - Đóng Cửa
  Thứ Bảy: 11 am - 6 pm
  Chủ Nhật: - Đóng Cửa

 

 • Chi Nhánh Columbia
  4721 Rainier Ave. S.
  206-386-1908
   
  Thứ Hai: 1 pm - 8 pm
  Thứ Ba: 1 pm - 8 pm
  Thứ Tư: 11 am - 6 pm
  Thứ Năm: 11 am - 6 pm
  Thứ Sáu: - Đóng Cửa
  Thứ Bảy: 11 am - 6 pm
  Chủ Nhật: - Đóng Cửa

 

 • Chi Nhánh High Point
  3411 S.W. Raymond St.
  206-684-7454
   
  Thứ Hai: 1 pm - 8 pm
  Thứ Ba: 1 pm - 8 pm
  Thứ Tư: 11 am - 6 pm
  Thứ Năm: 11 am - 6 pm
  Thứ Sáu: - Đóng Cửa
  Thứ Bảy: 11 am - 6 pm
  Chủ Nhật: - Đóng Cửa

 

 • Chi Nhánh Lake City
  12501 28th Ave. N.E.
  206-684-7518
   
  Thứ Hai: 10 am - 8 pm
  Thứ Ba: 10 am - 8 pm
  Thứ Tư: 10 am - 8 pm
  Thứ Năm: 10 am - 8 pm
  Thứ Sáu: 10 am - 6 pm
  Thứ Bảy: 10 am - 6 pm
  Chủ Nhật: 1 pm - 5 pm

 

 • Chi Nhánh Rainier Beach
  9125 Rainier Ave. S.
  206-386-1906
   
  Thứ Hai: 10 am - 8 pm
  Thứ Ba: 10 am - 8 pm
  Thứ Tư: 10 am - 8 pm
  Thứ Năm: 10 am - 8 pm
  Thứ Sáu: 10 am - 6 pm
  Thứ Bảy: 10 am - 6 pm
  Chủ Nhật: 1 pm - 5 pm

 


Xin xem toàn bộ bản liệt kê Giờ Hoạt Động của Thư Viện và Các Địa Điểm

 

Dịch Vụ Lưu Động

Dịch Vụ Lưu Động có thể mang Thư Viện Công Cộng Seattle đến cho quí vị! Nếu quí vị là cư dân của Seattle và không thể viếng thăm thư viện thường xuyên vì lý do tuổi tác, khuyết tật hoặc bệnh phải ở nhà trong ít nhất sáu tháng, Dịch Vụ Lưu Động có thể sắp xếp để giao đồ vật Thư Viện. Để biết thêm chi tiết, liên lạc 206-386-4636 hoặc gởi điện thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện.

 

Để yêu cầu dịch vụ này, xin liên lạc 206-386-4636 hoặc gởi điện thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện. Xin lưu ý: hiện tại đang có một danh sách chờ đợi cho một số dịch vụ đến nhóm người lớn ở nhà cư dân. Cám ơn sự kiên nhẫn của quí vị.

Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện
Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện