Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đến thăm Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Đến thăm Thư Viện

(Visit the Library)

 

Tôi sẽ tìm thấy gì khi tôi đến thămThư Viện?

Quý vị sẽ tìm được một nơi để sử dụng máy vi tính của Thư Viện, để có các buổi họp, để được giúp đỡ, và để mượn sách, phim và nhạc. Quý vị cũng có thể có một buổi chiều yên tĩnh ở đó hay dự một lớp học hoặc một sinh hoạt.

 

Làm thế nào để tôi có thể tìm một địa điểm Thư Viện ở gần nhà hoặc sở làm của tôi?

Thư Viện Trung Ương được đặt ở giữa trung tâm thành phố. Có các chi nhánh Thư Viện trong các khu phố ở khắp Seattle.

 

arrowXin xem Giờ Hoạt Động Của Thư Viện và Các Địa Điểm (Library Hours and Locations) của các chi nhánh Thư Viện có các tài liệu bằng tiếng Việt hoặc một Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện.

 

Làm thế nào để tôi có thể tìm các tài liệu tiếng Việt?

Thư Viện có sách, băng phim và nhạc bằng tiếng Việt tại các địa điểm sau đây:

  • Thư Viện Trung Ương
  • Chi Nhánh Beacon Hill
  • Chi Nhánh Khu Quốc Tế và Phố Tàu
  • Chi Nhánh Columbia
  • Chi Nhánh Delridge
  • Chi Nhánh Lake City
  • Chi Nhánh Rainier Beach

Tất cả các địa điểm có mở cửa mỗi ngày không?

Thư Viện Trung Ương và nhiều chi nhánh mở cửa bảy ngày một tuần, ngoại trừ các ngày lễ chính.

 

arrowXin xem bản liệt kê Giờ Hoạt Động của Thư Viện và Các Địa ĐiểmĐóng Cửa Nghỉ Lễ (Holiday Closures).

 

Tôi có thể sử dụng các máy vi tính của Thư Viện không?

Tại tất cả các địa điểm của Thư Viện đều có các máy vi tính có truy cập vào Internet cho quý vị sử dụng. Cần phải có một thẻ thư viện và PIN để sử dụng các máy vi tính của Thư Viện. Cũng có hệ thống truy cập không dây đến Internet.

 

 width=Xin xem phần Sử Dụng Thiết Bị Của Thư Viện (Using Library Equipment)

 

Nhóm của tôi có thể họp ở Thư Viện không?

Có các phòng họp ở nhiều địa điểm Thư Viện. Thư Viện Trung Ương, ở trung tâm thành phố Seattle, có các phòng họp dành cho các nhóm đông người và ít người. Để biết thêm về việc sử dụng các phòng họp của Thư Viện, xin đến viếng hoặc gọi cho một địa điểm của Thư Viện địa điểm của Thư Viện hay gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849.

Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện
Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện
Đặt giữ trước một máy vi tính