Tiếng Việt

Tiếng Việt : Dự Kiến Chiến Lược Của Thư Viện Công Cộng Seattle năm 2011-2015

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Dự Kiến Chiến Lược Của Thư Viện Công Cộng Seattle năm 2011-2015

Thư Viện Công Cộng Seattle có một dự kiến mới về vấn đề làm thế nào để cải thiện các dịch vụ trong năm năm sắp tới. Dự kiến vừa qua tập trung vào việc làm cho các tòa nhà của Thư Viện được tốt đẹp hơn.

 

Dự kiến mới này được viết sau khi nói chuyện với người sử dụng Thư Viện trên khắp thành phố. Cư dân cũng được mời đến để điền một bản thăm dò. Bản thăm dò được in bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Hơn 33,000 người đã điền vào bản thăm dò, và việc này đã giúp Thư Viện hiểu được những loại sách, thông tin điện tử và khóa giáo dục nào mọi người ưa thích.

 

Một nhóm gồm 18 vị lãnh đạo doanh nghiệp và giáo dục cũng cố vấn cho các viên chức Thư Viên về dự kiến này.

 

Xin đọc bản tóm tắt Dự Kiến Chiến Lược để biết thêm thông tin chi tiết. pdf

 

 

 

Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.