Tiếng Việt

Tiếng Việt : Để Được Giúp Đỡ

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Để Được Giúp Đỡ

(Get Help)

 

Làm thế nào để tôi có thể tìm người giúp tôi?

Nhân viên của Thư Viện thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. Hãy nêu lên thắc mắc – chúng tôi ở đây để giúp quý vị.

 

Điện thư

Điện thư
Dùng mẫu trên mạng trực tuyến để gởi thắc mắc của quý vị.

line

Điện thoại

Điện thoại:
Gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849.

line

Đích thân đến

Đích thân đến:
Đến World Languages Department (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở Thư Viện Trung Ương hoặc đến bất cứ địa điểm nào của Thư Viện.

line

"Language Line," một dịch vụ thông dịch, giúp chúng tôi nói chuyện với khách trong hơn 170 ngôn ngữ. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc sử dụng Thư Viện bằng một ngôn ngữ khác với Anh ngữ, quý vị có thể gọi hoặc đến bất cứ địa điểm nào của Thư Viện và nói cho nhân viên biết ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi “Language Line” để tìm một thông dịch viên có thể giúp. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn; có thể mất vài phút để có một thông dịch viên đến điện thoại. Dịch vụ này miễn phí và có cho bất cứ ai.

 

"Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) có miễn phí trên mạng trực tuyến bằng Anh ngữ cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12; một số chi nhánh cũng có các Trung Tâm :"Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) có miễn phí trên mạng trực tuyến bằng Anh ngữ cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12; một số chi nhánh cũng có các Trung Tâm "Homework Help" do các tình nguyện viên làm việc. Học hỏi thêm về "Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) (bằng Anh ngữ) hoặc gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) 206-684-0849.

 

ADA / Dịch Vụ Đặc Biệt cung cấp giúp đỡ cho khách bị khuyết tật và bao gồm thiết bị thích ứng đặc biệt và các đồ vật trong các hình thức có thể tiếp cận được

 

Tôi có cần trả cho các dịch vụ này không?

Tất cả các chương trình của Thư Viện và các dịch vụ đều miễn phí.

Getting help

Thư viện là...

Woman at the Library

một nơi mà...

Get computer help

quý vị có thể được giúp đỡ.