Tiếng Việt

Tiếng Việt : Chương Trình Thanh Thiếu Niên

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Chương Trình Thanh Thiếu Niên

(Teen's Programs)

 

Có các loại chương trình gì dành cho thanh thiếu niên?

Vài chương trình được ưa thích (bằng Anh ngữ) bao gồm:

 

  • "Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) Tại một số chi nhánh và trên mạng trực tuyến bằng Anh ngữ
  • Các lớp dự bị đại học và để kiếm tiền học đại học, các kỹ năng vi tính, viết văn và nghiên cứu
  • Các đêm trò chơi và chơi Wii
  • Câu lạc bộ "Anime" để xem trước các phim mới và truyện "manga"
  • Các buổi đọc thơ và trình diễn âm nhạc do các thanh thiếu niên tại địa phương

 

Xem "Calendar of Events" để có danh sách các sinh hoạt sắp tới bằng tiếng Việt hoặc "Teens Calendar of Events" (Lịch Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên) để có toàn bộ danh sách các sinh hoạt sắp tới của thanh thiếu niên (bằng Anh ngữ).

 

Các chương trình này tốn bao nhiêu?

Tất cả các chương trình của Thư Viện đều miễn phí và mọi người đều được đón mời. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể yêu cầu quý vị ghi danh trước buổi sinh hoạt vì chỗ có giới hạn. Thẻ Thư Viện cần phải có để dùng "Homework Help"trên mạng trực tuyến. Xin gọi World Languages (Phân khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 để biết thêm thông tin.

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

  • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Book group

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Reading together

quý vị có thể thưởng thức những điều vui.