The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

December 16, 2017

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Vietnamese Adult Fiction

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sách Fiction Việt cho người lớn

 

Dưới đây là các Sách Fiction Việt gần đây nhất cho người lớn.

 

RSS feed for this list
Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (L?y nhau vì tình ; Làm di)

Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (L?y nhau vì tình ; Làm di)
Vũ, Trọng Phụng, 1912-1939


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (S? d? ; Trúng s? d?c d?c)

Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (S? d? ; Trúng s? d?c d?c)
Vũ, Trọng Phụng, 1912-1939


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại: t?n van

Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại: t?n van
Trang XTD


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Hồi phục: t?p truy?n ng?n

Hồi phục: t?p truy?n ng?n
Phan, Hò̂n Nhiên


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Những thành phố giấy: Paper towns : ti?u thuy?t

Những thành phố giấy: Paper towns : ti?u thuy?t
Green, John, 1977-

One month before graduating from his Central Florida high school, Quentin "Q" Jacobsen basks in the predictable boringness of his life until the beautiful and exciting Margo Roth Spiegelman, Q's neighbor and classmate, takes him on a midnight adventure and then mysteriously disappears.


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Giải mã mê cung

Giải mã mê cung
Dashner, James, 1972-

Sixteen-year-old Thomas wakes up with no memory in the middle of a maze and realizes he must work with the community in which he finds himself if he is to escape.


Format: Book
Holds: 0 on 2 copies

View this item

 
Trần Khánh Dư: ti?u thuy?t l?ch s?

Trần Khánh Dư: ti?u thuy?t l?ch s?
Lưu, Sơn Minh, 1974-


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (Giông t? ; V? dê)

Vũ Trọng Phụng: ti?u thuy?t : (Giông t? ; V? dê)
Vũ, Trọng Phụng, 1912-1939


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Chuyện cũ Hà Nội: T?p 2

Chuyện cũ Hà Nội: T?p 2
Tô Hoài, 1920-2014


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Chuyện cũ Hà Nội: T?p 1

Chuyện cũ Hà Nội: T?p 1
Tô Hoài, 1920-2014


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 [ 1 - 10 ] [ 11 - 20 ] [ 21 - 30 ] [ 31 - 40 ] [ 41 - 50 ] [ 51 - 60 ] [ 61 - 70 ] [ 71 - 80 ] [ 81 - 90 ] [ 91 - 100 ]

RSS feed for this list