Tiếng Việt

Tiếng Việt : Vietnamese Adult Fiction

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sách Fiction Việt cho người lớn

 

Dưới đây là các Sách Fiction Việt gần đây nhất cho người lớn.

 

RSS feed for this list
Những cô gái tinh hoa

Những cô gái tinh hoa
Cass, Kiera

"Sixteen-year-old America Singer is one of only six girls still competing in the Selection--but before she can fight to win Prince Maxon and the Illean crown, she must decide where her own heart truly lies"--Provided by publisher.


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Lạc giữa miền đau

Lạc giữa miền đau
Nguyễn, Ngọc Thạch


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Thương một người đến đau lòng: t?n van - truy?n ng?n

Thương một người đến đau lòng: t?n van - truy?n ng?n
Quỳnh Thy


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường: t?p truy?n ng?n hài hu?c

Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường: t?p truy?n ng?n hài hu?c
Di Li, 1978-


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Bánh mì cô đơn: ti?u thuy?t tình c?m

Bánh mì cô đơn: ti?u thuy?t tình c?m
Hendricks, Judith Ryan


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Tôi du hành một mình

Tôi du hành một mình
Bjr̜k, Samuel


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Căn phòng khoá

Căn phòng khoá
Donoghue, Emma, 1969-


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Hãy đi đặt người canh gác

Hãy đi đặt người canh gác
Lee, Harper

Twenty years after the trial of Tom Robinson, Scout returns home to Maycomb to visit her father and struggles with personal and political issues as her small Alabama town adjusts to the turbulent events beginning to transform the United States in the mid-1950s.


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Bóng làng: nh?ng truy?n v? ngu?i Vi?t m?i ? Ðông Âu

Bóng làng: nh?ng truy?n v? ngu?i Vi?t m?i ? Ðông Âu
Trần, Quốc Quân


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 
Mình từng là điều đặc biệt của nhau: t?p truy?n ng?n

Mình từng là điều đặc biệt của nhau: t?p truy?n ng?n


Format: Book
Holds: 0 on 3 copies

View this item

 [ 1 - 10 ] [ 11 - 20 ] [ 21 - 30 ] [ 31 - 40 ] [ 41 - 50 ] [ 51 - 60 ] [ 61 - 70 ] [ 71 - 80 ] [ 81 - 90 ] [ 91 - 100 ]

RSS feed for this list