Soomaali

Soomaali : Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Russian Section

Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Maktabadda Dadweynaha Seattle waxay haysataa qorshe cusub sidii ay u hagaajin lahayd adeegyada shanta sanno ee soo socda. Qorshihii ugu danbeeyey wuxu ku aadanaa wanaajinta dhismaha maktabaddaha.

 

Qorshaha cusub waxa la qoray kadib markii lala hadlay isticmaalayaasha maktabadda ee daafaha magaalada oo dhan. Deganaaysha magaalada waxa kale oo lagu martiqaaday inay dhamaystiraan xogururin. Xogururinta waxa lagu daabacay Ingiriisi, Shiine, Fiyatnaamiis iyo Isbaanish. In ka badan 33,000 qof ayaa buuxiyey xogururinta, oo ka gargaartay Maktabadda inay fahamto buugaagta, macluumaadka elektroonigga ah iyo casharada waxbarasho ee dadku jecel yihiin.

 

Koox ka kooban 18 hoggaamiye ganacsi iyo waxbarasho ayaa iyaguna talo ka siiyey qorshaha saraakiisha Maktabadda.

 

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri soo-koobitaanka Qorshaha.  pdf

Mabka Maktabada Meelaheeda
Is qor, siaad u heshid kaar bilaash ah

Sii baro Maktabada

(Welcome Video)

 

Daawo fiidyooga