Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đặt giữ trước một Máy Vi Tính

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Đặt giữ trước một Máy Vi Tính

(Reserve a Computer)

 

Vui lòng bấm vào nút dưới đây để đặt giữ trước một máy vi tính (bằng Anh ngữ).

 

Đặt giữ trước một Máy Vi Tính

 

Quý vị sẽ cần có số thẻ Thư Viện Công Cộng Seattle của quý vị và PIN để tiếp tục.

 

Điều Quý Vị Cần Biết Về Việc Đặt Giữ Trước một Máy Vi Tính

 

(What you need to know about reserving a computer)

 

 • Quý vị sẽ cần một thẻ Thư Viện để làm việc này.
 • Quý vị có thể sử dụng một máy vi tính của Thư Viện trong chín mươi phút mỗi ngày trên khắp hệ thống thư viện.
 • Nếu quý vị sử dụng chín mươi phút tại một địa điểm, thì quý vị không thể có thêm thời gian ở một địa điểm khác.
 • Quý vị chỉ có thể đặt giữ trước một thời hạn sử dụng máy vi tính cho mỗi một lần. Quý vị có thể đặt giữ trước đến tối đa là bảy ngày.
 • Không có thẻ thư viện chăng? Có giấy cho phép khách dùng tạm cho mỗi thời hạn 30 phút dành cho những ai không hội đủ điều kiện xin thẻ Thư Viện. Các khách đến viếng và những ai không phải là cư dân cũng có thể mua một thẻ Thư Viện.
 • Ngay cả khi quý vị bị Thư Viện phạt tiền, quý vị vẫn có thể đặt giữ trước một máy vi tính và sử dụng nó.
 • Có máy vi tính dùng Internet Hỏa Tốc trong 15 phút và không cần phải đặt giữ trước.

 

Cách Thức Bảo Vệ Sự Tư Mật của Quý Vị

Chúng tôi không giữ thông tin về việc quý vị sử dụng máy vi tính hoặc các trang Web mà quý vị đến xem.

 

Các Mẹo Mau Lẹ

 • Quý vị phải sử dụng máy vi tính đã chọn ra cho quý vị.
 • Đăng nhập trong vòng 5 phút kể từ giờ quý vị bắt đầu nếu không quý vị sẽ bị mất máy đã đặt trước.
 • Đừng đăng nhập sớm.
 • Nếu quý vị lỡ đăng xuất, quý vị vẫn có thể đăng nhập trở lại nếu quý vị còn giờ sử dụng.
 • Khi hết giờ của quý vị, máy vi tính sẽ tự động đăng xuất cho quý vị; máy vi tính sẽ cho quý vị biết khi quý vị sắp hết giờ.

 

Đặt Giữ Trước một Máy Vi Tính

Đặt giữ trước một máy vi tính
Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện