Tiếng Việt

Tiếng Việt : Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

(Search The Catalog)

 

Tôi có thể tìm những đồ vật gì trong Danh Mục Liệt Kê Của Thư Viện?

 • Sách cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em
 • DVDs hoặc video
 • Băng đọc truyện hoặc CD
 • Video và nhạc có thể tải xuống
 • CDs, băng cassette, thu âm và bản nhạc

 

Làm thế nào để tôi có thể tìm một món đồ trong Danh Mục Liệt Kê Của Thư Viện

Bắt đầu sự tìm kiếm của quí vị trong hộp ở trên đầu của trang Danh Mục Liệt Kê Của Thư Viện.

 

 • Dùng bản kê nhấn xuống để tìm bằng từ khóa, tựa đề, tác giả, chủ đề, tag, danh sách, vân vân.
 • Sau khi quí vị đã điền vào những từ tìm kiếm, quí vị có thể thu hẹp tìm kiếm với mũi tên nhấn xuống bên tay trái của trang. Tìm kiếm theo dạng (sách, DVD, vân vân.) đang có sẵn theo điạ điểm, và khán giả (trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn).
 • Nhấn vào tựa đề hoặc hình bìa để biết thêm hoặc để đặt giữ một món đồ.
 • Để có thêm sự lựa chọn tìm kiếm, thử một Truy Tìm Nâng Cao (Advanced Search).

 

Những thông tin hữu ích khác trong danh mục truy tìm là gì?

Quí vị có thể thấy được Thư Viện có bao nhiêu bản, những điạ điểm nào có chúng, nếu chúng đã có người mượn, khi nào sẽ trả và chúng có được đặt giữ trước hay không. Đối với nhiều món đồ, quí vị củng có thể thấy trang bìa, phê bình, tóm tắt và trích dẫn.

 

Nếu Thư Viện không có những gì tôi muốn thì sao?

[Quí vị có thể gởi một Đề Nghị Mua (Purchase suggestion) hoặc yêu cầu Mượn Từ Thư Viện Khác (Interlibrary Loan).

 

Phiên bản nào của Danh Mục Liệt Kê là có sẵn?

 

Cần giúp đỡ?

 • Hỏi Quản Thủ Thư Viện để được giúp đỡ dùng trò chuyện trên mạng, điện thư, hoặc qua điện thoại
 • Hỏi để được giúp đỡ trực tiếp từ nhân viên tại bất cứ chi nhánh Thư Viện nào
Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện