Tiếng Việt

Tiếng Việt : Tạo một tên dùng

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Tạo một tên dùng

(Create a Username)

 

Tại sao tôi phải cần một tên dùng?

Quí vị có thể tìm một món đồ trong danh mục liệt kê mà không cần phải đăng ký cho một tên dùng. Nhưng quí vị sẽ cần một tên dùng để đặt giữ, gia hạn những món đồ, đánh giá hoặc phê bình sách, nhạc, và phim, và còn nhiều nữa.

 

Làm thế nào để tôi tạo một tên dùng cho một người lớn?

Đăng nhập vào với thẻ Thư Viện và số mật mã cá nhân của quí vị. Chọn một tên dùng. Tên dùng của quí vị sẽ hiện ra nếu quí vị phê bình hoặc cho ý kiến, chia sẻ danh sách hoặc tham gia vào những khía cạnh mạng lưới xã hội của danh mục liệt kê. Xem video này để được giúp đỡ.

Tên dùng tốt nhất:

  • Là dễ dàng để nhớ
  • Không chứa đựng quá nhiều thông tin cá nhân như là họ của quí vị

Sau khi quí vị đã đăng ký, quí vị có thể đăng nhập vào sử dụng tên dùng hoặc số thẻ Thư Viện của quí vị

 

Làm thế nào để tôi tạo một tên dùng cho trẻ em?

Vì những lý do an toàn và riêng tư, trẻ em từ 12 tuổi hoặc nhỏ hơn sẽ bị hạn chế trong những tên dùng có bao gồm một thú vật và màu sắc, và có hạn chế truy cập những tính năng xã hội trong danh mục truy tìm mới.

 

Vì sao Thư Viện muốn địa chỉ điện thư của tôi?

Điền một địa chỉ điện thư cho phép Thư Viện gởi nhắn tin cho quí vị, như là khi những món đồ đặt trước đã sẵn sàng để đến nhận.

Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện