Tiếng Việt

Tiếng Việt : VI SPL Hotspot

用拼音检索馆藏中文书刊资料

活动一览表 作者朗读会、课程、活动和为成年人安排的特别文化节目。

查找图书馆馆址


图书馆方位图

SPL Hotspot

SPL HotSpot - Connecting Seattle

Tìm hiểu về Internet— mượn SPL HotSpot tại Thư Viện của quý vị.

SPL HotSpot rất dễ sử dụng, hotspot di động giúp tablet, laptop và những thiết bị khác sử dụng Wi-Fi của quý vị–nối kết vào Internet.

Quý vị có thể nối kết 15 thiết bị vào mạng lưới 4G LTE và 3G, và đồng thời còn xạc được cho những thiết bị dùng bên ngoài.

Tôi cần biết gì?

 • Làm thế nào để mượn thiết bị?
  Hãy đến thư viện hoặc dùng thẻ thư viện của quý vị để yêu cầu giữ và mượn giống như khi mượn những thứ khác. (Và nhớ là sử dụng wireless được miễn phí cho bất cứ ai có laptops và những thiết bị wireless có Wi-Fi–tại tất cả các Thư Viện.)
 • Những ai có thể mượn thiết bị này?
  Bất cứ ai có thẻ Thư Viện hợp lệ đều có thể mượn SPL HotSpot. Quý vị không có thẻ Thư Viện? Làm thẻ trong đây.
 • Tôi có thể mượn trong bao lâu?
  Quý vị có thể mượn trong vòng 21 ngày. Những hotspots nào đã hết hạn sử dụng sẽ không vào Internet được trong vòng 24 tiếng sau ngày hết hạn.
 • Làm thế nào để tôi trả lại?
  Quý vị có thể trả lại SPL HotSpot tại bất cứ Thư Viện nào hoặc bỏ trong thùng trả sách, giống như khi trả những thứ khác. Quý vị phải trả thiết bị lại cùng với tất cả bao gói hoặc hộp đựng và mọi thiết bị phụ kèm theo trong đó. Xin xạc pin cho đầy trước khi quý vị đem trả thiết bị.
 • Làm thế nào để tôi xin gia hạn thêm ngày mượn?
  Quý vị có thể xin gia hạn mượn thiết bị bằng cách vào trương mục của quý vị hoặc đến bất cứ Thư Viện nào, giống như khi gia hạn mượn những thứ khác.
 • Lệ phí tốn bao nhiêu?
  Mượn và sử dụng thiết bị hoàn toàn miễn phí! Nếu làm mất hoặc làm hư thiết bị không thể sửa lại được, quý vị sẽ phải bồi thường $199 trừ trong trương mục Thư Viện của quý vị.
 • Có thắc mắc khác?
  Hỏi Nhân Viên Thư Viện

 

Những Nơi Cộng Tác

Trợ giúp cho chương trình SPL HotSpot được cung cấp bởi

Google  The Seattle Public Library Foundation

 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này

Get the User Guide
Hỏi Quản Thủ Thư Viện
Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.