Tiếng Việt

Tiếng Việt : VI hotspot quickstart guide

用拼音检索馆藏中文书刊资料

活动一览表 作者朗读会、课程、活动和为成年人安排的特别文化节目。

查找图书馆馆址


图书馆方位图

SPL Hotspot - Tôi cần biết gì?

SPL HotSpot - Connecting Seattle

Wi-fi hotspot

Hướng Dẫn:

 1. Ấn và giữ Nút Tắt Mở. Quý vị không cần dây cắm điện – chúng thường dùng để xạc lại thiết bị.
 2. Chờ khoảng 30 giây trong lúc thiết bị chuyển qua nhiều màn hình.
 3. Quý vị cần ấn Nút Chọn để qua phần “Welcome Tutorial” ngắn gọn.
   
  Lưu Ý: Nếu không thấy gì xuất hiện trên màn hình, hãy làm lại bằng cách ấn nhanh Nút Tắt Mở. (đừng ấn lâu.)
 4. Khi thấy bên dưới màn hình có chữ “Wi-Fi Name/Password”, hãy ấn Nút Chọn. Trên màn hình sẽ hiện ra tên và mật mã của HotSpot.
 5. Trong phần chỉnh Wi-Fi trong máy điện toán hoặc thiết bị của quý vị, hãy chọn tên HotSpot và đánh máy mật mã để vào HotSpot.

 

Chỉ Dẫn:

 1. CHUYỂN TRANG:Đụng nhẹ vào nút ở phía dưới của thiết bị để xem những màn hình khác nhau. Thiết bị này không có chức năng điều khiển trên màn hình (touch screen.)
 2. CHỈNH LẠI THIẾT BỊ: Nếu quý vị bị vấn đề, hãy dùng đồ kẹp giấy (paper clip) ấn vào nút chỉnh lại. Nút chỉnh lại là một hình chữ nhật nhỏ bên dưới đồ che ở phía sau có để chữ “reset.”

Lưu Ý Khi Sử Dụng:

 • NỘI DUNG: Thiết bị này không có chức năng lọc nội dung. Các phụ huynh và những người chăm sóc có trách nhiệm theo dõi con em của họ sử dụng những gì trong mạng điện toán.
 • HotSpot nối kết được 15 thiết bị có Wi-Fi.
 • LỆ PHÍ: Sẽ phải bồi thường $199 trừ trong trương mục Thư Viện của quý vị nếu làm mất hoặc làm hư thiết bị.
 • QUÁ HẠN: Không vào Internet được trong vòng 24 tiếng sau ngày hết hạn.
 • XẠC LẠI THIẾT BỊ:  Xin xạc lại thiết bị cho đầy trước khi quý vị đem trả. Quý vị sẽ cần dây điện và đồ cắm hai chấu. Tìm nắp đẩy ở bên hông của thiết bị. Để HotSpot quay về hướng quý vị, đẩy nắp đậy qua bên trái. Cắm vào giống như trong hình. Cắm vào ổ cắm điện và xạc cho đến khi thấy trên màn hình ghi pin đã xạc đầy 100%.

recharge hotspot

Get the User Guide
Hỏi Quản Thủ Thư Viện
Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.