Tiếng Việt

Tiếng Việt : Các món đồ quá hạn

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Các món đồ quá hạn

(Overdue Items)

 

Nếu tôi không trả một món đồ theo đúng hạn thì sao?

Xem phần Mượn và Trả để có một bản liệt kê các thời hạn cho mượn và lệ phí quá hạn.

 

Quí vị sẽ không thể mượn món đồ nào nếu quí vị nợ 15 đồng hoặc hơn.

 

Nếu tôi làm mất một món đồ thì sao?

Quý vị sẽ bị tính tiền cho các món đồ của Thư Viện mà quý vị làm mất. Lệ phí thay thế có khác nhau. Thư Viện Công Cộng Seattle không còn chấp nhận những đồ bằng hiện vật cá nhân được mua để thay thế cho những đồ vật bị mất hoặc thiệt hại trong khi mượn.

 

Thư viện làm gì với những tài khoản quá hạn?

Những trương mục quá hạn cho người lớn, trè em, hoặc thanh thiếu niên với số nợ 25 đô hoặc hơn – sẽ bị gởi đến + Unique Management Service, + một cơ quan thu nợ. Cơ quan này sẽ:

 

  • Liên lạc quý vị cho đến khi số tiền nợ được trả hoặc có các sắp đặt khác với Thư Viện để trả tiền và trả lại các món đồ quá hạn
  • Báo cáo các trương mục quá hạn nghiêm trọng đến các cơ quan báo cáo tín dụng của quốc gia
  • Tính một lệ phí xử lý $12

 

Để kiểm tra tình trạng trương mục của quý vị hoặc để trả tiền, quý vị có thể đến bất cứ địa điểm Thư Viện nào hoặc gọi Borrower Services (Dịch Vụ Khách Mượn) ở 206-386-4190. Xin hãy có sẵn thẻ Thư Viện với quý vị.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện