Tiếng Việt

Tiếng Việt : Xin Thẻ Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Xin Thẻ Thư Viện

(Get A Library Card)

 

Tôi có thể làm gì với một thẻ Thư Viện?

 • "Check out" (Mượn) sách, phim và đĩa CD nhạc
 • Tải xuống các sách bằng điện tử, băng đọc sách, nhạc và phim video
 • Đặt “holds” (giữ lại) các đồ vật qua mạng trực tuyến hoặc đích thân đến Thư Viện
 • Sử dụng máy vi tính của Thư Viện
 • Đọc tạp chí từ khắp thế giới trên mạng trực tuyến

 

Làm thế nào để tôi có được một thẻ Thư Viện?

Nếu quý vị sinh sống, làm việc, hoặc sở hữu tài sản ở Seattle hoặc trong vòng hầu hết King County hoặc nếu quý vị là người phối ngẫu hay là con cái của một người sinh sống, làm việc, hoặc sở hữu tài sản ở Seattle – quý vị có thể xin một thẻ Thư Viện miễn phí. Quý vị cũng có thể được một thẻ miễn phí nếu quý vị đi học ở Seattle hoặc trong hầu hết King County. Xem Các Khu Vực Dịch Vụ Thư Viện Miễn Phí (Free Library Service Areas) để biết thêm thông tin.

 

Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ, hay biết đọc hoặc viết Anh ngữ để được một thẻ Thư Viện.

 

Cách Để Xin

Bất cứ ai từ 13 tuổi trở lên có đủ điều kiện nhận dịch vụ miễn phí đều có thể điền Đơn Xin Thẻ Thư Viện (Library Card Application). Xin vui lòng mang theo mẫu đơn đã điền, giấy căn cước hiện hành có hình và bằng chứng về địa chỉ hiện nay đến bất cứ Thư Viện nào để nhận thẻ thư viện hoặc đích thân đến nộp đơn xin.

 

Đơn Xin Thẻ Thư Viện

 

 

 

Con tôi có thể xin một thẻ Thư Viện không?

Vâng. Các em từ 12 tuổi trở xuống có thể xin một thẻ Thư Viện Thiếu Nhi. Xin điền Đơn Xin Thẻ Thư Viện và mang đơn đó theo cùng với con của quý vị đến bất cứ địa điểm Thư Viện nào.

Question Mark

Để Tìm Hiểu Thêm

Tôi có thể dùng các dịch vụ của Thư Viện mà không cần một thẻ Thư Viện không?

Ngay cả khi không có thẻ quý vị vẫn có thể:

 • Đọc sách và tạp chí khi đến thư viện
 • Yêu cầu được giúp đỡ bằng điện thư hoặc điện thoại
 • Dự các sinh hoạt và các lớp (See Lịch Sinh Hoạt ("Calendar of Events")
 • Nhận "Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) (bằng Anh ngữ)
 • Truy cập vào mạng lưới không dây của chúng tôi trên thiết bị lưu động của quý vị

 

Tôi nên biết điều gì khác nữa về các thẻ Thư Viện?

 • Các khách tham quan và không phải là cư dân có thể mua một thẻ Thư Viện.
 • Nếu quý vị bị mất thẻ thì sẽ có lệ phí $1 để cấp thẻ khác cho những người ít nhất là 13 tuổi.
 • Quý vị chịu trách nhiệm cho bất cứ đồ vật nào mượn qua thẻ Thư Viện của quý vị. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thẻ của quý vị bị thất lạc hoặc bị trộm mất.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện