Tiếng Việt

Tiếng Việt : Bắt đầu

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library Closed Monday, May 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Memorial Day, Monday, May 29.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog – May 28 and May 29

The Library will be performing maintenance on our catalog starting at 6:30 p.m. Sunday, May 28 - 6:30 p.m. Monday, May 29. During this time, you will be able to search the Bibliocommons catalog, but will not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal), SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Bắt đầu

(Get Started)

 

Thư viện là một nơi tuyệt diệu – và chúng tôi muốn quý vị có tất cả những thông tin quý vị cần để tận dụng nó.

 

Để biết cách làm thế nào để:

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện