Tiếng Việt

Tiếng Việt : Các Chương Trình Dành Cho Người Lớn

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Các Chương Trình Dành Cho Người Lớn

(Programs for Adults)

 

Có các loại chương trình gì dành cho người lớn ở Thư Viện?

Tất cả các địa điểm Thư Viện có các sinh hoạt và lớp dành cho người lớn.

Người lớn có thể dự:

 

  • Những buổi tác giả đọc truyện và thảo luận bằng Anh ngữ hoặc những buổi đọc truyện song ngữ bằng Việt ngữ và Anh ngữ
  • Các sinh hoạt văn hóa, bao gồm vũ ba-lê, nhạc opera,các buổi kịch xem duyệt trước, biểu diễn và các sinh hoạt khác
  • Các lớp về máy vi tính và Internet, gia phả, y tế, tài chánh cá nhân và còn nhiều nữa bằng tiếng Việt hoặc cho những người có Anh ngữ giới hạn.
  • Các nhóm thảo luận sách để thảo luận về những quyển sách quý vị ưa thích. Các thành viên từ nhóm thảo luận có thể đề nghị đọc sách gì và thảo luận điều gì. Nếu quý vị muốn tham gia hoặc có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng gọi số 206-684-0849 hoặc để lại lời nhắn bằng tiếng Việt ở 206-733-9620.
  • Chương Trình Biết Chữ và ESL dành cho các học sinh người lớn có kỹ năng cơ bản và những người lớn mới học

 

Xem phần "Lịch Sinh Hoạt" (Calendar of Events) để có danh sách các sinh hoạt Việt ngữ sắp tới hoặc "Adults Calendar of Events" (Lịch Sinh Hoạt của Người Lớn) để có toàn bộ danh sách các sinh hoạt sắp tới (bằng Anh ngữ).

 

Các sinh hoạt và các lớp tốn bao nhiêu tiền?

Tất cả các chương trình của Thư Viện đều miễn phí và mọi người đều được đón mời. Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đăng ký trước buổi sinh hoạt vì chỗ có giới hạn. Xin gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 để biết thêm thông tin.

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

  • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Book group

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Reading together

quý vị có thể thưởng thức những điều vui.