Tiếng Việt

Tiếng Việt : Các Chương Trình Thiếu Nhi

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Các Chương Trình Thiếu Nhi

(Children's Programs)

 

Thư Viện có các loại chương trình gì dành cho các em thiếu nhi?

Vài chương trình được ưa thích bao gồm:

 

 • Giờ Đọc Truyện
  Dành cho các em bé, các em ở tuổi đi chập chững và ở tuổi đi nhà trẻ
 • "Play and Learn" (Chơi và Học)
  Các hoạt động vui tươi giúp các em học hỏi
 • "Homework Help" (Giúp Làm Bài Tập Ở Nhà) (bằng Anh ngữ)
  Dành cho các em ở tuổi đi học và thanh thiếu niên, có ở nhiều chi nhánh và trên mạng trực tuyến bằng Anh ngữ
 • "Global Reading Challenge" (Thi Đọc Sách Toàn Cầu) (bằng Anh ngữ)
  Một cuộc thi đọc sách dành cho học sinh lớp bốn và lớp năm
 • "Summer Reading Program" (Chương Trình Đọc Sách Hè)
  Khuyến khích các em đọc sách trong lúc bãi trường. Các em viết về những gì các em đang đọc và để thắng giải thưởng. Có trong bất cứ ngôn ngữ nào.
 • Các sinh hoạt khác
  Tác giả đến tham quan, âm nhạc, phim và kịch

 

Xem "Lịch Sinh Hoạt" (Calendar of Events) để có danh sách các sinh hoạt sắp tới bằng tiếng Việt hoặc "Children's Calendar of Events" (Lịch Sinh Hoạt Thiếu Nhi) để có toàn bộ danh sách các sinh hoạt sắp tới của thiếu nhi (bằng Anh ngữ).

 

Các chương trình này tốn bao nhiêu?

Tất cả các chương trình của Thư Viện đều miễn phí và mọi người đều được đón mời. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể yêu cầu quý vị ghi danh trước buổi sinh hoạt vì chỗ có giới hạn. Cần phải có thẻ Thư Viện để sử dụng "Homework Help" trên mạng trực tuyến. Xin gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 để biết thêm thông tin.

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

 • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.