Tiếng Việt

Tiếng Việt : Sách, Phim, và Nhạc

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sách, Phim, và Nhạc

(Books, Movies and Music)

Sản Phẩm Mới Dành Cho Người Lớn

Sách

 

Sách – Giả Tưởng
(Books - Fiction)

DVD

Sách – Phi Giả Tưởng
(Books - Nonfiction)

Đĩa CD Nhạc

 

 

Sản Phẩm Mới Dành Cho Trẻ Em

Sách

 

Sách - Giả Tưởng
(Books - Fiction)

DVD

Sách – Phi Giả Tưởng
(Books - Nonfiction)

 

 

 

Danh Mục Liệt Kê

 

(The Catalog)

 

Tôi có thể mượn những đồ vật nào?

 • Sách
 • Báo và tạp chí
 • DVDs và video
 • Nhạc CDs
 • Băng cassette và CDs để giúp quý vị học Anh ngữ và các ngôn ngữ khác

Tôi sẽ tìm thấy DVDs và video loại gì?

Tuyển tập có hàng ngàn DVD và video, có nhiều băng đĩa bằng tiếng Việt.

 • Phim mới phát hành, phim truyện, phim tài liệu, và phim cổ điển
 • Phim dành cho gia đình và trẻ em
 • Các Phim Truyền Hình nhiều tập
 • Phim hoạt hình và anime
 • Video ESL, English as a Second Language (Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì) để học thi nhập tịch, video hướng dẫn cách thức và video tập thể dục

Thư Viện có loại CD nhạc gì?

Thư Viện có hàng ngàn sản phẩm âm nhạc trên CD, bao gồm:

 • Thế giới, La-tinh, thời đại mới, dân gian
 • Rock, hip-hop và pop
 • Nhạc dành cho trẻ em
 • Nhạc cổ điển, jazz, ca nhạc kịch và nhạc trong phim

Nếu Thư Viện không có đồ mà tôi đang tìm thì sao?

Quý vị có thể nộp một mẫu Đề Nghị Mua (Purchase Suggestion) hoặc yêu cầu Mượn Từ Thư Viện Khác (Interlibrary Loan) (ILL). Xin quý vị vui lòng lưu ý: Thư Viện không còn mua băng video loại VHS và băng đọc truyện nữa.

Child listening

Thư viện là...

Teen reading

một nơi mà...

Teen reading

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện