Tiếng Việt

Tiếng Việt : Vietnamese Childrens DVDs

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

DVD tiếng Việt cho trẻ em.

 

Dưới đây là các đĩa DVD gần đây nhất Việt cho trẻ em.

 

RSS feed for this list
Ca nhạc Xuân Mai: 13

Ca nhạc Xuân Mai: 13

Compilation of videos of Vietnamese children's songs performed by Xuân Mai and a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 2 copies

View this item

 
Chuyện cổ tích của bé: 4

Chuyện cổ tích của bé: 4

Presents three tales for children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Cổ tích Việt Nam: 2

Cổ tích Việt Nam: 2

Presents three tales from Vietnam.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Ngày xửa ngày xưa: 3, D? mèn phiêu luu ký

Ngày xửa ngày xưa: 3, D? mèn phiêu luu ký

Mèn leaves his mother to experience life and learn to survive on his own. He meets many interesting and different characters on his adventure.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Ngày xửa ngày xưa: 2, Công chuá ng? trong r?ng

Ngày xửa ngày xưa: 2, Công chuá ng? trong r?ng

When the king and queen have a baby daughter, the good fairies come to offer gifts to the little princess, but the wicked witch also comes and puts a curse on the princess. On her 16th birthday, she will prick her finger and fall into a deep sleep. Eventually, she is rescued by the prince.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Cổ tích Việt Nam: 1

Cổ tích Việt Nam: 1

Presents three tales from Vietnam.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 [ 1 - 10 ] [ 11 - 16 ]

RSS feed for this list