Tiếng Việt

Tiếng Việt : Vietnamese Childrens DVDs

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

DVD tiếng Việt cho trẻ em.

 

Dưới đây là các đĩa DVD gần đây nhất Việt cho trẻ em.

 

RSS feed for this list
Ca nhạc Xuân Mai: 5

Ca nhạc Xuân Mai: 5

Compilation of videos of Vietnamese children's songs performed by Xuân Mai and a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Cổ tích Việt Nam: 5

Cổ tích Việt Nam: 5

Presents three tales from Vietnam.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Út cưng

Út cưng

Songs and dance performed by a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Ca nhạc Xuân Mai: 2

Ca nhạc Xuân Mai: 2

Compilation of videos of Vietnamese children's songs performed by Xuân Mai and a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Cô bé Áo Choàng Đỏ

Cô bé Áo Choàng Đỏ

This musical film presents the story of Little Red Riding Hood in which a little girl meets a hungry wolf in the forest while on her way to visit her grandmother.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Chuyện cổ tích của bé: 1

Chuyện cổ tích của bé: 1

Presents four tales for children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Học đánh vần: 1, M?i ngày 5 phút h?c ti?ng Vi?t

Học đánh vần: 1, M?i ngày 5 phút h?c ti?ng Vi?t

This video teaches young children Vietnamese language through music.


Format: DVD
Holds: 0 on 2 copies

View this item

 
Cổ tích Việt Nam: 7

Cổ tích Việt Nam: 7

Presents three tales from Vietnam.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Ca nhạc Xuân Mai: 11

Ca nhạc Xuân Mai: 11

A live show of Vietnamese and English children's songs performed by Xuân Mai and a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 
Ca nhạc Xuân Mai: 12

Ca nhạc Xuân Mai: 12

Compilation of videos of Vietnamese children's songs performed by Xuân Mai and a group of Vietnamese children.


Format: DVD
Holds: 0 on 1 copies

View this item

 [ 1 - 10 ] [ 11 - 16 ]

RSS feed for this list