Soomaali

Soomaali : Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Russian Section
Alert

Library Closed Monday, May 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Memorial Day, Monday, May 29.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog – May 28 and May 29

The Library will be performing maintenance on our catalog starting at 6:30 p.m. Sunday, May 28 - 6:30 p.m. Monday, May 29. During this time, you will be able to search the Bibliocommons catalog, but will not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal), SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Maktabadda Dadweynaha Seattle waxay haysataa qorshe cusub sidii ay u hagaajin lahayd adeegyada shanta sanno ee soo socda. Qorshihii ugu danbeeyey wuxu ku aadanaa wanaajinta dhismaha maktabaddaha.

 

Qorshaha cusub waxa la qoray kadib markii lala hadlay isticmaalayaasha maktabadda ee daafaha magaalada oo dhan. Deganaaysha magaalada waxa kale oo lagu martiqaaday inay dhamaystiraan xogururin. Xogururinta waxa lagu daabacay Ingiriisi, Shiine, Fiyatnaamiis iyo Isbaanish. In ka badan 33,000 qof ayaa buuxiyey xogururinta, oo ka gargaartay Maktabadda inay fahamto buugaagta, macluumaadka elektroonigga ah iyo casharada waxbarasho ee dadku jecel yihiin.

 

Koox ka kooban 18 hoggaamiye ganacsi iyo waxbarasho ayaa iyaguna talo ka siiyey qorshaha saraakiisha Maktabadda.

 

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri soo-koobitaanka Qorshaha.  pdf

Mabka Maktabada Meelaheeda
Is qor, siaad u heshid kaar bilaash ah

Sii baro Maktabada

(Welcome Video)

 

Daawo fiidyooga